ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ УПРАВНОГ ОДБОРА ООРП

Обавештавамо Вас да ће се у четвртак, 15.06.2023. у 19:00 у улици Француска 7 у Београду, одржати седница Управног одбора ООРП са следећим дневним редом:

 1. Заказивање седнице скупштине ООРП за понедељак, 19.06.2023. у 19 часова у улици Француска 7 у Београду
 1. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2022.
 2. Усвајање извештаја о улагању у културу у 2022.
 3. Усвајање финансијског плана за 2023.
 4. Усвајање финансијског извештаја за 2022.
 5. Усвајање ревизорског извештаја за 2022.
 6. Усвајање одлуке о расподели прихода ООРП
 7. Усвајање годишњег обрачуна накнада за 2022.
 8. Усвајање извештаја о раду Управног одбора ООРП
 9. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора ООРП
 10. Усвајање Правилника о начинима, учесталости и обиму искоришћавања предмета заштите за физичка и правна лица која обављају делатност фотокопирања уз накнаду
 11. Избор ревизора за 2023.
 12. Предлог измена чланова Надзорног одбора ООРП

Материјал за седницу шаљемо у прилогу.
Материјал се налази на сајту ООРП.

Срдачан поздрав,
Милош Константиновић
директор ООРП

у Београду,
13.6.2023.

Scroll to Top