Позив на презентацију ОЛА

У петак, 17.2.2023. у галерији Центар за графику и визуелна истраживања, улица
Париска бр. 16 одржаће се у 17.00 презентација ОЛА – организација ликовних аутора која окупља ауторе из ликовне области а ради …

Позив на презентацију ОЛА Read More »

Оснивање ОЛА

Данас је правна служба ООРП (заједно са ОФА, репрографском организацијом фотографа) предала Заводу за интелектуалну својину Србије документацију коју су прикупили сликари, илустратори, графичари, вајари и остали визуелни уметници за издавање дозволе за рад. ООРП је један од оснивача ОЛА – организација ликовних и примењених ликовних аутора. Надамо се да ћемо заједно бити још јачи, што је

Оснивање ОЛА Read More »

Позив за учествовање у преговорима

На основу члана 174. Став 2 Закона о ауторском и сродним правима (“Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – одлука УС и 66/2019), Организација за остваривање репрографских права – ООРП, Београд, Милентија Поповића 23/9, објављују  П О З И В за учествовање у преговорима о тарифи накнада за давање на послугу оригинала или умножених примерака ауторских дела издатих у

Позив за учествовање у преговорима Read More »

Scroll to Top