Органи удружења

Председник Скупштине Организације за остваривање репрографског права је Вуле Журић.

Заменик председника Скупштине Организације за остваривање репрографског права је Дејан Јачинац.

Чланови управног одбора су:

1. Дејан Беговић, председник
2. Миљурко Вукадиновић,
3. Мирјана Митровић,
4. Мирко Демић,
5. Драгић Вукићевић,
6. Драган Стојановић,
7. Нина Новићевић,
8. Гордана Кнежевић Орлић,
9. Марко Вујадиновић,
10. Борислава Пантић.

Чланови надзорног одбора су:

1. Весна Стаменковић, председник
2. Мила Јовић,
3. Мирко Милићевић.

Директор – заступник Организације за остваривање репрографског права је Милош Константиновић.

Scroll to Top