Органи удружења

Организацијa за остваривање репрографских права Србије

Председник Скупштине Организације за остваривање репрографског права је Вуле Журић.

Заменик председника Скупштине Организације за остваривање репрографског права је Дејан Јачинац.

Чланови управног одбора су:1. Драган Мраовић, председник
2. Миљурко Вукадиновић,
3. Мирјана Митровић,
4. Мирко Демић,
5. Драгић Вукићевић,
6. Дејан Беговић,
7. Драган Стојановић,
8. Нина Новићевић,
9. Гордана Кнежевић Орлић,
10. Марко Вујадиновић,
11. Борислава Пантић.

Чланови надзорног одбора су:

1. Весна Стаменковић, председник
2. Мила Јовић,
3. Мирко Милићевић.

Директор – заступник Организације за остваривање репрографског права је Милош Константиновић.

Контакт

Tелeфон +38116134749
Додатне информације: info@oorp.rs

Радно време
понедељак – петак
08.00-16.00
(састанак уз претходну најаву телефоном)

Адреса
Милентија Поповића 23/9
Нови Београд
11000 Београд