Ко jе дао дозволу ООРП за делатност наплате колективних ауторских права?

Организацијa за остваривање репрографских права добила je дозволу за обављање делатности колективног остваривања ауторског права аутора дела издатих у штампаној форми и сродног права издавача штампаних издања од Завода за интелектуалну својину.

Дозвола је издата за колективно остваривање следећих имовинских права аутора писаних дела издатих у штампаној форми и аутора дела ликовних и примењених ликовних уметности, која су садржана у штампаном издању:

– право на накнаду од увоза, односно продаје техничких уређаја за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за умножавање ауторских дела издатих у штампаној форми, за личне некомерцијалне потребе физичких лица;

– право на накнаду од правног или физиког лица које пружа услуге фотокопирања уз накнаду и

– право на накнаду од давања на послугу оригинала или умножених примерака ауторских дела издатих у штампаној форми, од стране јавних библиотека, односно других институција којима је то делатност.

Дозвола из става 1. овог решења издата је и за колективно остваривање следећих имовинских права издавача штампаних издања:

– право на накнаду од увоза, односно продаје техничких уређаја и празних носача звука, слике и текста, за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за умножавање штампаних издања за личне некомерцијалне потребе физичких лица и

– право на накнаду од правног или физиког лица које пружа услуге фотокопирања уз накнаду.

Ово решење је објављено у “Службеном гласнику Републике Србије”.
У жељи да допринесу колективном остваривању и заштити ауторских и сродних права аутора и издавача у Србији репрезентативна удружења: Удружење издавача и књижара Србије, Удружење књижевника Србије, Српско књижевно друштво, Удружење књижевних преводилаца Србије и Удружење научних и стручних преводилаца Србије основали су Организацију за остваривање репрографских права фебруара 2014. године. Уз учешће значајног броја издавача, књижевника, преводиоца и других аутора дела објављених у штампаном облику Оснивачка Скупштина је одржана у свечаној сали здања у Француској 7, у присуству представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за интелектуалну својину, Привредне коморе Србије и других организација.

Scroll to Top