ООРП-ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПОСЕБНОГ ИЗВ.О СРЕД.ИЗДВОЈЕНИМ ЗА КУЛ.НАМЕНЕ И УНАПРЕЂ.ПЕНЗ.ЗДР. ИЛИ СОЦ.СТАТУСА ЧЛАНОВА ЗА 2021.

Коментари