Organi udruženja

Predsednik Skupštine Organizacije za ostvarivanje reprografskog prava je Vule Žurić.

Zamenik predsednika Skupštine Organizacije za ostvarivanje reprografskog prava je Dejan Jačinac.

Članovi upravnog odbora su:1. Dragan Mraović, predsednik
2. Miljurko Vukadinović,
3. Mirjana Mitrović,
4. Mirko Demić,
5. Dragić Vukićević,
6. Dejan Begović,
7. Dragan Stojanović,
8. Nina Novićević,
9. Gordana Knežević Orlić,
10. Marko Vujadinović,
11. Borislava Pantić.

Članovi nadzornog odbora su:1. Vesna Stamenković, predsednik
2. Mila Jović,
3. Mirko Milićević.

Direktor – zastupnik Organizacije za ostvarivanje reprografskog prava je Miloš Konstantinović.