U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnom pravu osnovana je Organizacija ѕa ostvarivanje reprografskih prava, koja autorima štampanih izdanja i izdavačima treba da omogući da ubiraju prihode od posebne naknade, koja će se u skladu sa Zakonom naplaćivati od uvoza uređaja koji služe za unmnožavanje (štampači i sl.), fotokopirnica i drugih organizacija koje iskorišćavaju štampana autorska dela.

Svi autori i izdavači štampanih dela pozvani su da se potpisivanjem i slanjem ovlašćenja (u sekciji Dokumenta za preuzimanje) učlane u reprografsku organizaciju i tako steknu pravo na učešće u raspodeli naknada. Učlanjivanjem u OORP se ne preuzimaju nikakve materijalne obaveze. Prava za koja se ovlašćenja daju jedino se mogu ostvariti preko kolektivne reprografske organizacije i nikako drugačije, a ovlašćenje se u svakom trenutku može povući.

Popunjeno ovlašćenje u prilogu je potrebno poslati na sledeću adresu: Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava, Makedonska 5, Tržni centar “Staklenac” na Trgu Republike, II sprat, 11000 Beograd.