У складу са Законом о ауторском и сродном праву основана је Организација ѕа остваривање репрографских права, која ауторима штампаних издања и издавачима треба да омогући да убирају приходе од посебне накнаде, која ће се у складу са Законом наплаћивати од увоза уређаја који служе за унмножавање (штампачи и сл.), фотокопирница и других организација које искоришћавају штампана ауторска дела.

Сви аутори и издавачи штампаних дела позвани су да се потписивањем и слањем овлашћења (у секцији Документа за преузимање) учлане у репрографску организацију и тако стекну право на учешће у расподели накнада. Учлањивањем у ООРП се не преузимају никакве материјалне обавезе. Права за која се овлашћења дају једино се могу остварити преко колективне репрографске организације и никако другачије, а овлашћење се у сваком тренутку може повући.

Попуњено овлашћење у прилогу је потребно послати на следећу адресу: Организација за остваривање репрографских права, Македонска 5, Тржни центар “Стакленац” на Тргу Републике, II спрат, 11000 Београд.