Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Srbije
Milentija Popovića 23/9
Novi Beograd
11000 Beograd

Telefon +38116134749
Elektronska pošta info@oorp.rs