Организација за остваривање репрографских права Србије
Милентија Поповића 23/9
Нови Београд
11000 Београд

Tелeфон +38116134749
Електронска пошта info@oorp.rs