Skip to content

Организација за остваривање репрографских права на семинару у организацији Европске Комисије и Завода за интелектуалну својину

Организација за остваривање репрографских права на семинару у организацији Европске Комисије и Завода за интелектуалну својину published on

На семинару који је оdржан 17. новембра директор Организације за остваривање репрографских права, др Вук Вукићевић одржао је излагање, које можете преузети овде Izlaganje

Организација за остваривање репрографских права добила дозволу за рад

Организација за остваривање репрографских права добила дозволу за рад published on

Завод за интелектуалну својину Републике Србије је издао дозволу Организацији за остваривање репрографских права за обављање делатности колективног остваривања ауторског права аутора дела издатих у штампаној форми и сродног права издавача штампаних издања.

Дозвола је издата за колективно остваривање следећих имовинских права аутора писаних дела издатих у штампаној форми и аутора дела ликовних и примењених ликовних уметности, која су садржана у штампаном издању:

– право на накнаду од увоза, односно продаје техничких уређаја за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за умножавање ауторских дела издатих у штампаној форми, за личне некомерцијалне потребе физичких лица;

– право на накнаду од правног или физиког лица које пружа услуге фотокопирања уз накнаду и

– право на накнаду од давања на послугу оригинала или умножених примерака ауторских дела издатих у штампаној форми, од стране јавних библиотека, односно других институција којима је то делатност.

Дозвола из става 1. овог решења издаје се и за колективно остваривање следећих имовинских права издавача штампаних издања:

– право на накнаду од увоза, односно продаје техничких уређаја и празних носача звука, слике и текста, за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за умножавање штампаних издања за личне некомерцијалне потребе физичких лица и

– право на накнаду од правног или физиког лица које пружа услуге фотокопирања уз накнаду.

Ово решење је објављено у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Организацији за остваривање репрографских права приступио стоти члан

Организацији за остваривање репрографских права приступио стоти члан published on

Првих стотину аутора и издавача доставило је своја овлашћења секретаријату организације и тако поклонило поверење Организацији за остваривање рерпографских права. Међу члановима је већ сада велики број еминентних писаца, илустратора, преводиоца и издавача.

У наставку активности циљ организације остаје да осигура праведну материјалну накнаду ауторима и издавачима у Србији, и у том смислу је посебно важно додатно омасовљење чланства.

Основана Организација за остваривање репрографских права

Основана Организација за остваривање репрографских права published on

У жељи да допринесу остваривању и заштити ауторских и сродних права аутора и издавача у Србији репрезентативна удружења: Удружење издавача и књижара Србије, Удружење књижевника Србије, Српско књижевно друштво, Удружење књижевних преводилаца Србије и Удружење научних и стручних преводилаца Србије основали су Организацију за остваривање репрографских права у уторак 25. фебруара 2014. године. Уз учешће значајног броја издавача, књижевника, преводиоца и других аутора дела објављених у штампаном облику Оснивачка Скупштина је одржана у свечаној сали здања у Француској 7, у присуству представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за интелектуалну својину, Привредне коморе Србије и других организација.

Циљ оснивања Организације за остваривање репрографских права је да се издавачима, књижевницима, преводиоцима, ауторима уџбеника и других штампаних дела омогући да колективно остварују приходе од својих ауторских и сродних права, у складу са Законом и праксом релевантних међународних организација на овом пољу, како би могли достојно да живе од сопственог стваралаштва и ангажовања и буду равноправни са осталим грађанима који правично убирају приходе од свога рада.

На Скупштини је истакнуто да ће рад организације бити отворен, како би сви релевантни субјекти могли да учествују у њеном раду и да би се осигурала транспарентност процедура и финансија. У том смислу Организација за остваривање репрографских права позвала је све ауторе дела објављених у штампаном облику и издаваче да се што пре учлане у организацију и тако допринесу бржем остваривању својих законом загарантованих права.

Током догађаја је посебно потцртан значај стваралачког рада књижевника, преводилаца и других аутора за свеукупни развој културе, културну разноликост и образовање, као и важан допринос издавача бруто националном дохотку и запошљавању у Републици Србији, посебно младих и висококвалификованих кадрова. Констатовано је да, нажалост, положај аутора и издавача није у складу са њиховим залагањем, а као велики проблем препознато је непоштовање ауторских и сродних права. Остваривање ових права јесте цивилизацијска тековина и неопходан услов за стварање квалитетних ауторских дела, за развој графичке индустрије и издаваштва и веће запошљавање у овим секторима.

На Оснивачкој Скупштини изабрани су управни и надзорни одбор будуће организације. За председника Скупштине изабран је Вуле Журић, за председника управног одбора, Драган Мраовић, председницу надзорног одбора Весна Стаменковић, а за директора др Вук Вукићевић.

Secondary Sidebar