Skip to content

Организација за остваривање репрографских права добила дозволу за рад

Организација за остваривање репрографских права добила дозволу за рад published on

Завод за интелектуалну својину Републике Србије је издао дозволу Организацији за остваривање репрографских права за обављање делатности колективног остваривања ауторског права аутора дела издатих у штампаној форми и сродног права издавача штампаних издања.

Дозвола је издата за колективно остваривање следећих имовинских права аутора писаних дела издатих у штампаној форми и аутора дела ликовних и примењених ликовних уметности, која су садржана у штампаном издању:

– право на накнаду од увоза, односно продаје техничких уређаја за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за умножавање ауторских дела издатих у штампаној форми, за личне некомерцијалне потребе физичких лица;

– право на накнаду од правног или физиког лица које пружа услуге фотокопирања уз накнаду и

– право на накнаду од давања на послугу оригинала или умножених примерака ауторских дела издатих у штампаној форми, од стране јавних библиотека, односно других институција којима је то делатност.

Дозвола из става 1. овог решења издаје се и за колективно остваривање следећих имовинских права издавача штампаних издања:

– право на накнаду од увоза, односно продаје техничких уређаја и празних носача звука, слике и текста, за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за умножавање штампаних издања за личне некомерцијалне потребе физичких лица и

– право на накнаду од правног или физиког лица које пружа услуге фотокопирања уз накнаду.

Ово решење је објављено у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Secondary Sidebar