Skip to content

Основана Организација за остваривање репрографских права

Основана Организација за остваривање репрографских права published on

У жељи да допринесу остваривању и заштити ауторских и сродних права аутора и издавача у Србији репрезентативна удружења: Удружење издавача и књижара Србије, Удружење књижевника Србије, Српско књижевно друштво, Удружење књижевних преводилаца Србије и Удружење научних и стручних преводилаца Србије основали су Организацију за остваривање репрографских права у уторак 25. фебруара 2014. године. Уз учешће значајног броја издавача, књижевника, преводиоца и других аутора дела објављених у штампаном облику Оснивачка Скупштина је одржана у свечаној сали здања у Француској 7, у присуству представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за интелектуалну својину, Привредне коморе Србије и других организација.

Циљ оснивања Организације за остваривање репрографских права је да се издавачима, књижевницима, преводиоцима, ауторима уџбеника и других штампаних дела омогући да колективно остварују приходе од својих ауторских и сродних права, у складу са Законом и праксом релевантних међународних организација на овом пољу, како би могли достојно да живе од сопственог стваралаштва и ангажовања и буду равноправни са осталим грађанима који правично убирају приходе од свога рада.

На Скупштини је истакнуто да ће рад организације бити отворен, како би сви релевантни субјекти могли да учествују у њеном раду и да би се осигурала транспарентност процедура и финансија. У том смислу Организација за остваривање репрографских права позвала је све ауторе дела објављених у штампаном облику и издаваче да се што пре учлане у организацију и тако допринесу бржем остваривању својих законом загарантованих права.

Током догађаја је посебно потцртан значај стваралачког рада књижевника, преводилаца и других аутора за свеукупни развој културе, културну разноликост и образовање, као и важан допринос издавача бруто националном дохотку и запошљавању у Републици Србији, посебно младих и висококвалификованих кадрова. Констатовано је да, нажалост, положај аутора и издавача није у складу са њиховим залагањем, а као велики проблем препознато је непоштовање ауторских и сродних права. Остваривање ових права јесте цивилизацијска тековина и неопходан услов за стварање квалитетних ауторских дела, за развој графичке индустрије и издаваштва и веће запошљавање у овим секторима.

На Оснивачкој Скупштини изабрани су управни и надзорни одбор будуће организације. За председника Скупштине изабран је Вуле Журић, за председника управног одбора, Драган Мраовић, председницу надзорног одбора Весна Стаменковић, а за директора др Вук Вукићевић.

Secondary Sidebar